• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Výsledky

Záťaž Arenberg vyhral Barnabás Rajcsó, druhý skončil Adrián Bircsák a tretí Patrik Nakanishi, v žiačkách vyhrala Rebeka Holi, druhá skončila Klára Mészárosová a tretia Magda Mészárosová. V najmladších žiačkách vyhrala Nina Gurská, pred Janou a Sárou Mészárosovou a žiakoch Zétény Bogdány pred Attilom Bircsákom. V záťaži skish zvíťazil Adrián  Bircsák pred Barnabásom Rajcsóm a Patrikom Nakanishim. V žiačkách vyhrala D4 Rebeka Holi, druhá bola Klára Mészárosová a tretia Magdaléna Mészárosová. V mladších žiačkách vyhrala Nina Gurská pred Zuzkou Gurskou a Janou Mészárosovou. V žiakoch vyhral Zétény Bogdány druhý bol Attila Bircsák. V diaľke záťaž jednoruč vyhral Barnabás Rajcsó, druhý skončil Adrián Bircsák a tretí Patrik Nakanishi. V najmladších žiačkách D5 vyhrala Nina Gurska pred Sárou Mészárosovou a Zuzanou Gurskou. V trojboji žiačok vyhrala Rebeka Holi, druhá skončila Klára Mészárosová a tretia Magdaléna Mészárosová. V najmladších žiačkách vyhrala Nina Gurská pred Zuzanou Gurskou a Sárou Mészárosovou. V žiakoch vyhral Barnabás Rajcsó pred Adriánom Bircsákom a Viktorom Šestákom. V mladších žiakoch vyhral Zétény Bogdány a druhý skončil Attila Bircsák.