• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Licencie medzinárodných rozhodcov ICSF zo Slovenska

č. 066 Ludmila Mészárosová, SZRT, Nové Zámky
č. 067 Ján Petrányi, SZRT, Nové Zámky
č. 086 Zuzana Náhliková, SZRT, Veľký Biel
č. 009 Marianna Jankovičová, SZRT, Bratislava
č. 010 Miroslav Jankovič, SZRT, Bratislava
č. 051 Ladislav Supák, SZRT, Nové Zámky
č. 052 Peter Hruška, SZRT, Nové Zámky
č. 053 Pavol Konkoľ, SZRT, Prešov
č. 054 Karol Michalik, SZRT, Prešov

Licencie národných rozhodcov SZRT

č. 001 Ján Szudor, SZRT, Gbelce
č. 002 Roman Révay, SZRT, Bratislava
č. 003 Rastislav Náhlik, SZRT, Veľký Biel
č. 004 Viera Michaliková, SZRT, Prešov
č. 005 Zuzana Emberová, SZRT, Nové Zámky
č. 006 Marián Lepko, SZRT, Zvolen
č. 007 Václav Ledvoň, SZRT, Košice
č. 008 Lucia Gurská, SZRT, Bratislava
č. 009 Peter Varga, SZRT, Nové Zámky
č. 010 Erika Petrányiová, SZRT, Nové Zámky
č. 011 Karol Mikula, SZRT, Dolná Streda
č. 012 Tomáš Valášek, SZRT, Považská Bystrica
č. 013 Jozef Gaál, SZRT, Bratislava
č. 014 Ján Jankovič, SZRT, Bratislava
č. 015 Róbert Šťastný, SZRT, Nové Zámky
č. 016 Mária Náhliková, SZRT, Bratislava
č. 017 Agnesa Supáková, SZRT, Nové Zámky
č. 018 František Huszár, SZRT, Nové Zámky
č. 019 Ladislav Supák ml., SZRT, Nové Zámky

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE