• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zoznam členov najvyššieho orgánu SZRT

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., prezident, Nové Zámky
Ing. Karol Michalik, 1. viceprezident, Prešov
Miroslav Jankovič, 2. viceprezident, Bratislava
Ing. Jan Mészáros, člen VV, Bratislava
Mgr. Rastislav Náhlik, člen VV, Veľký Bieľ

Kontrolná komisia:
Mgr. Zuzana Náhliková, predseda, Veľký Bieľ
Viera Michaliková, člen, Prešov
Zuzana Emberová, člen, Nové Zámky

 Zoznam klubov SZRT

Bratislavský športový klub rybolovnej techniky (BŠKRT) - IČO: 50393456 - Ing. Jan Mészáros (prezident) - www.castingsportba.sk


Novozámocký športový klub rybolovnej techniky (NŠKRT) - IČO: 50393511 - Zuzana Emberová (prezident) - www.castingsportnz.sk


Prešovský športový klub rybolovnej techniky (PŠKRT) - IČO: 50393596 - Ing. Karol Michalik (prezident) - www.castingsportpo.sk


Senecký športový klub rybolovnej techniky (SŠKRT) - IČO: 50393499 - Zuzana Náhliková (prezident) - www.castingsportsc.sk


Zvolenský športový klubv rybolovnej techniky (ZŠKRT) - IČO: 50393553 - Marian Lepko (prezident) - www.castingsportzv.sk


 

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE