• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zoznam členov najvyššieho orgánu SZRT

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., prezident, Nové Zámky
Ing. Karol Michalik, 1. viceprezident, Prešov
Miroslav Jankovič, 2. viceprezident, Bratislava
Ing. Jan Mészáros, člen VV, Bratislava
Mgr. Rastislav Náhlik, člen VV, Veľký Bieľ

Kontrolór: Ing. Jozef Cisárik
Mgr. Zuzana Náhliková, útvar kontroly
Viera Michaliková, útvar kontroly
Zuzana Emberová, útvar kontroly

 Zoznam klubov SZRT

Bratislavský športový klub rybolovnej techniky (BŠKRT) - IČO: 50393456 - Ing. Jan Mészáros (prezident) - www.castingsportba.sk


Novozámocký športový klub rybolovnej techniky (NŠKRT) - IČO: 50393511 - Zuzana Emberová (prezident) - www.castingsportnz.sk


Prešovský športový klub rybolovnej techniky (PŠKRT) - IČO: 50393596 - Ing. Karol Michalik (prezident) - www.castingsportpo.sk


Senecký športový klub rybolovnej techniky (SŠKRT) - IČO: 50393499 - Zuzana Náhliková (prezident) - www.castingsportsc.sk


Zvolenský športový klub rybolovnej techniky (ZŠKRT) - IČO: 50393553 - Marian Lepko (prezident) - www.castingsportzv.sk


 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE