• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zoznam talentovaných športovcov

1. Vanessa Staršicová, r. nar.1.7.2003, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, MSJ 2017- 1. miesto v D1, D5, 3. miesto v D3, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


2. Michaela Brodnianska, r. nar.14.10.1999, 31.1.2017-31.12.2018, MSJ 2017 – 1. miesto v D2, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


3. Alexandra Lepková, r. nar.20.6.2003, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, MSJ 2017 – 8. miesto v D5, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


4. Jana Jankovičová, r. nar.23.9.1996, SVK, 31.12.2017-31.12.2018, MS 2017 8. miesto v D1-5, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


5. Margaréta Garayová, r. nar.21.1.1997, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, SZRT-Prešovský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


6. Jan Gaál, r. nar.26.2.2000, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, MSJ 2017 – 8. miesto D4, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


7. David Medvecký, r. nar.2.5.1999, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, MSJ 2017 9. miesto v D3, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky, čl. 1.9.2017


8. Tomáš Gaál, r. nar.26.2.2000, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, Slovak Open 2017 – 1. miesto D3, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


9. Erik Benko, r. nar.16.12.1996, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, Slovak Open 2017 – 3. miesto D1-5, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


10. Karol Michalik, r. nar.21.2.1999, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, Slovak Open 2017 – 7. miesto D5, SZRT-Prešovský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


11. Richard Lauroško, r. nar. 19.7.2001, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


12. Erik Kirinovič, r. nar.2.8.1994, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


13. Richard Wagner, r. nar.17.5.1995, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, SZRT- Bratislavský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


14. Erik Starec, r. nar.17.2.1998, SVK, 31.1.2017-31.12.2018, SZRT-Prešovský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


15. Marian Borovský, 15.8.1995,  31.1.2017-31.12.2018, SZRT-Prešovský športový klub rybolovnej techniky, úhr. čl. 1.9.2017


ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE