• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Zoznam talentovaných športovcov

Vanessa Staršicová, 1.7.2003, SVK, SP 2019 (D1-5) 1.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky


Michaela Brodnianska, 14.10.1999, SVK, M SR 2020 (D1-5) 1.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky


Alexandra Lepková, 20.6.2003, SVK, SP 2019 (D1-5) 10. miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky


Attila Bircsák, 9.5.2009, SVK, SO 2020 (D1-5) 1. miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Adrián Bircsák, 7.3.2005, SVK, SO 2020 (D1-5) 3.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Jan Gaál, 26.2.2000, SVK, MSJ 2018 (D1-5) 4.miesto družstvo,1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky


Viktor Šesták, 22.3.2005, SVK, SO 2020 (D1-5) 4.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Tomáš Gaál, 26.2.2000, SVK, MSJ 2018 (D1-5) 4.miesto družstvo,1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky


Sára Štuková, 7.4.2004, SVK, M SR 2020 (D1-5) 2.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Bratislavský športový klub rybolovnej techniky 


Karol Michalik, 21.2.1999, SVK, CT 2020 (D1-5) 1.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Prešovský športový klub rybolovnej techniky


Richard Lauroško, 19.7.2001, SVK, CT 2020 (D1-5) 3.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Zvolenský športový klub rybolovnej techniky


Barnabás Rajcsó, 23.3.2005, SVK, M SR 2020 (D1-5) 2.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Zétény Bogdány, 10.7.2007, SVK, M SR 2020 (D1-5) 3.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Rebeka Holi, SVK, 31.8.2006, M SR 2020 (D1-5) 3.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Patrik Nakanishi, SVK, 27.10.2004, M SR 2020 (D1-5) 4.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Laura Bolya, SVK, 3.1.2005, SO 2020 (D1-5) 8.miesto, 1.1.2020-31.12.2021, SZRT-Novozámocký športový klub rybolovnej techniky


Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE