• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Vitajte na stránkach

Slovenského zväzu rybolovnej techniky!

Cieľom tejto stránky je oboznámiť verejnosť s činnosťou združenia, poskytnúť informácie o podujatiach a ich výsledkoch a vyzdvihnúť úspechy slovenskej reprezentácie.

Z názvu športu (casting, rybolovná technika) je už zrejmé, že našou doménou je nácvik a zdokonaľovanie techniky hodov vrhacím resp. muškárskym súťažným náčiním. Pravidlá Medzinárodnej športovej federácie castingu (International Casting Sport Federation - ICSF) vymedzujú 9 súťažných disciplín z toho 4 terčové a 5 diaľkových.

medaile

Naše občianske združenie od svojho vzniku zabezpečuje úlohy štátnej reprezentácie v rybolovnej technike, prípravu a výber špičkových pretekárov a nádejných adeptov reprezentácie, poskytuje im nezištnú odborno- metodickú pomoc, materiálne vybavenie a na základe výsledkov nominačných pretekov zabezpečuje ich účasť na vrcholných európskych a svetových podujatiach.

Počas 30 ročnej existencie Slovenského zväzu rybolovnej techniky (ďalej SZRT) sa okrem bohatej medailovej bilancie, etablovali viacerí vynikajúci medzinárodní rozhodcovia a vďaka medzinárodnej aktivite SZRT na športovom a diplomatickom poli získalo Slovensko právo usporiadať európske a svetové podujatia (ME, MS, MSSaV, EP, SP). Na tomto mieste je tiež potrebné skonštatovať, že vďaka  dotáciam Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa mohli každoročne úspešne realizovať úlohy spojené s prípravou a účasťou štátnej reprezentácie na vrcholných športových podujatiach.

pohar

Významnou súčasťou športového života je tiež dlhoročná spolupráca so Slovenským rybárskym zväzom, Rada Žilina.

Medzníkom pre ďalší rozvoj rybolovnej techniky je Zákon o športe č. 440/2015 Z.z., ktorý determinoval vecný a časový harmonogram úloh športovým organizáciám. Na základe ich plnenia získal Slovenský zväz rybolovnej techniky v roku 2016 Osvedčenie o uznaní za národný športový zväz a v roku 2017 Osvedčenie o splnení podmienok na priznanie príspevku uznanému športu, vydané Sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE