• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Reprezentačné štarty seniorov na MS, ME a SH v rokoch 1993-2014

  '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 SPOLU
Jan Mészáros - 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 24x
Karol Michalik 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 23x
Pavol Konkoľ - - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 19x
Juraj Mészáros 1x 1x 1x 1x 1x - - 1x 2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x - - - 18x
Robert Mészáros 1x - 1x 1x 2x 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x 2x - - 1x - - - - - - 16x
Rastislav Náhlik - 1x 1x - - 1x 1x 1x 1x 1x 1x - 1x - 1x 1x 1x 1x - - 1x 1x 15x
Karol Mikula - - - - - - - - 1x - - 1x - 1x 1x - 1x 1x 1x 1x 1x 1x 10x
Zuzana Emberová - - - - 1x 1x - - 1x - - 1x 2x 1x 1x - - - - - - - 8x
Lucia Jankovičová - - - - - - - - 1x 1x 1x 1x 2x 1x - - - - 1x - - - 8x
Michaela Némethová - - - - - - - - - - - - - - 1x - - 1x 1x 1x 1x 1x 6x
Tomáš Valášek - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1x 1x 1x 1x 4x
Jana Jankovičová - - - - - - - - - - - - - - - - - 1x - 1x 1x 1x 4x
Miroslav Jankovič - - - - 1x - 1x - - - - - - 1x - - - - - - - - 3x
František Vagyovszký 1x 1x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2x
Tibor Vrba - - 1x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1x
Roman Révay - - - - - 1x - - - - - - - - - - - - - - - - 1x
Lucia Petrányová - - - - - - - - - - 1x - - - - - - - - - - - 1x
Edita Ledvoňová - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1x - 1x

 Reprezentačné štarty seniorov na MS, ME a SH od roku 2015

  '14 '15 '16 '17 '18 '19 '21 '22 '23 SPOLU
Jan Mészáros 24x 1x 1x  1x  1x  1x  1x   1x  1x 32x
Karol Michalik 23x 1x 1x  1x 1x  1x      1x 29x
Pavol Konkoľ 19x 1x 1x  1x -    1x   23x
Rastislav Náhlik 15x 1x 1x  1x  1x  1x  1x  1x  1x 23x
Juraj Mészáros 18x - -       18x
Robert Mészáros 16x - -       16x
Karol Mikula 10x 1x 1x   - 1x  1x 1x   1x  1x 17x
Michaela Némethová 6x - 1x  1x  1x  1x       10x
Zuzana Emberová 8x - -       8x
Lucia Jankovičová 8x - -      1x 9x
Jana Jankovičová 4x 1x  1x 1x  1x 1x 1x   1x  1x 12x
Tomáš Valášek 4x 1x  1x 1x  1x 1x   1x  1x 11x
Miroslav Jankovič 3x -  -  - -       3x
František Vagyovszký 2x -  -  - -       2x
Edita Ledvoňová 1x 1x  -  - -  1x  1x   4x
Erik Benko - - - 1x 1x -  1x   1x   4x
Vanessa Staršicová - - - 1x - 1x  1x     3x
Martin Čapliar - - - 1x - 1x  1x    1x 4x
Tibor Vrba 1x -  -  - -       1x
Roman Révay 1x -  -  - -       1x
Lucia Petrányová 1x - -  -  - -       1x