• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Medailová bilancia reprezentantov SR zo SH, MS a ME za roky 1993-2023

  MS ME SH MEDAILE SPOLU
Zlato Striebro Bronz Zlato Striebro Bronz Zlato Striebro Bronz Zlato Striebro Bronz  
Jan Mészáros 14 9 15 2 4 2 1 - 1 17 13 18 48
Karol Michalik 1 4 6 3 1 3 - - - 4 5 9 18
Pavol Konkoľ 1 3 8 - 1 1 - - - 1 4 9 14
Robert Mészáros - 3 1 3 1 - - 1 - 3 5 1 9
Rastislav Náhlik 1 2 7 - 1 1 - - - 1 2 8 11
Tomáš Valášek 2 - 1 - - - - - - 2 - 1 3
Juraj Mészáros - - - 1 1 1 - - - 1 1 1 3
Karol Mikula 1 2 5 - - - - - - 1 2 5 8
František Vagyovszký - - - - - 1 - - - - - 1 1
Michaela Némethová - 1 6 - - - - - - - 1 6 7
Jana Jankovičová 1 2 6 - - - - - - 1 2 6 9
Vanessa Staršicová - - 1 - - - - - - - - 1 1
Lucia Jankovičová - - - - - 1 - - - - - 1 1
Edita Ledvoňová - - 1 - - - - - - - - 1 1
SPOLU 21 26 57 9 9 10 1 1 1 31 36 67 134