• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov

Členská schôdza:

  • je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať

Výkonný výbor:

  • je uznášaniaschopný, ak sú prítomní najmenej 4 jej členovia vrátane prezidenta
  • ak nie je plne obsadené, na uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jej členov

Ostatné orgány:

  • sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu

Počet hlasov potrebných na prijatie uznesenia jednotlivých orgánov

Členská schôdza:

  • nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov

Výkonný výbor:

  • nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov
  • v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE