• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie výboru SZRT, ktorý sa uskutoční 12. marca 2016 v Nových Zámkoch.

Program

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o činnosti za hodnotené obdobie
  4. Termínovník podujatí RT, Kritériá výberu reprezentácie SR, plán práce a rozpočet na rok 2016
  5. Čerpanie dotácie za r. 2015
  6. Implementácia zákona o športe v SZRT
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE