• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

 schodza

Slovenský zväz rybolovnej techniky, Svornosti 69, 940 77 Nové Zámky, IČO: 31871526

Pozvánka

Výkonný výbor Slovenského zväzu rybolovnej techniky Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktorá sa uskutoční dňa 11. júna 2016 v Nových Zámkoch so začiatkom o 17.00 hod. Hlavným bodom programu zasadnutia je schválenie stanov SZRT zosúladených podľa zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, voľba prezidenta SZRT, VV a voľba jednotlivých komisií.

Ďakujem Vám vopred za Vašu účasť a teším sa na stretnutie.

 

S úctou

 

V Nových Zámkoch, 2.6.2016

MVDr. Juraj Mészáros, CSc., v.r.
Prezident

 

Ministerstvo

PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2024:
 
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier v roku 2021
Tipos logo

ICSF-Logo

logo-sportaccord

logo-iwga

logo rada

Naši partneri

vado

Veľkoobchod a maloobchod rybárkych potrieb

PAVOL KONKOĽ
P.K. FISHING TACKLE