• Header 01

Slovenský zväz rybolovnej techniky

ÚSPECH NEPRÍDE ZA NAMI, MUSÍME SA ZA NÍM VYDAŤ A ZÍSKAŤ HO

Medailová bilancia veteránov na MSSaV za roky 2003 - 2019

 

 
MSSaV SPOLU
 gold  silver  bronze  
Juraj Mészáros
16
17
13
46
Karol Michalik
3
1
3
7
Zuzana Emberová
-
1
4
5
Miroslav Jankovič
-
1
1
2
Peter Varga
-
-
1
1
Ester Chmelková
-
-
1
1
Spolu
19
20
23
62